מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

שיחה בעקבות הסתלקותו של הרב יהודה עובדיה זצ"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר