מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

שיחת חיזוק יו"כ קטן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר