מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

הרגשת הלב בצער הכלל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר