מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

יום עיון בנושא הלכה ורפואה דברי סיום

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר