מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

דברי סיכום נר איש וביתו בפרט ובכלל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר