מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו שיחה לרגל שלושים שנה לקרב סולטן יעקב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר