מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

כוחו של הרהור תשובה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר