מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

"ארבעים שנה אקוט בדור"

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר