מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הכנה לצבא

ברכה למתגייסים

ע"י: הרב דוד לאו