מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

שיחה בנושא חזרה ושינון התלמוד

ע"י: הרב יהושוע שמידט