מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

יחסה של הרה"ר לכותל המערבי ולהר הבית

ע"י: הרב דוד לאו