מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

יום עיון מסכת תמיד בשיתוף ישיבת הגולן

ע"י: הרב יואל מנוביץ'