מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

זיהוי מקום המקדש- יום עיון מסכת תמיד בשיתוף ישיבת הגולן

ע"י: הרב זלמן קורן