מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » מסיבת עלייה

ערב עולים תשעז

ע"י: ח"כ מוטי יוגב