מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » עניינים נוספים

הספד על הרב משה שפירא זצ"ל

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר