מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יובל לישיבת הכותל

השנים הראשונות להקמת הישיבה חלק 2

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי