מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » השקפה

מאה שנה למהפכה הקומוניסטית

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר