מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

י"א אייר

ע"י: הרב רוני קלופשטוק