מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

ערך הזמן ולימוד התורה בשמחה

ע"י: הרב אהרון מורה