מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

סיפורים שמראים על דמותו המיוחדת, ענווה

ע"י: הרב בנימין יגר