מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

ללמוד מדמותו של אותו צדיק

ע"י: הרב אבנר ששר