מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

שיחת פתיחה לזמן אלול תשע"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר