מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעורים נוספים

שיחה לפתיחת זמן חורף תשע"ז

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר