מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » תרבות הפנאי

תרבות הפנאי- לכתחילה או מדיעבד?

ע"י: הרב אלישע אבינר