מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » תרבות הפנאי

"לית אתר פנוי מיניה": למצוא את ה' בתרבות הפנאי

ע"י: הרב ניר מנוסי