מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » חזרה

"הלומד ואינו חוזר- כזורע ואינו קוצר"

ע"י: הרב יהושע כהן