מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » תרבות הפנאי

פתיחה ליום העיון

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר