מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

ולסליחותיך אנו מקוים (כתוב)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור