מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

האם כיון שאין הגויים שולטים עלינו ניתן לבטל את הצומות?

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר