מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

ותהליך החורבן המתמשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי