מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » תשעה באב

ואהליבמה תזעק נשרפו ארמוני

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור