מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום כיפור

לפני ה תטהרו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור