מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום כיפור

שבת יום הכיפורים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי