מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

שמירה על המסורת

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי