מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עשרה בטבת

פיענוחה וקשריה לח' ולי' בו

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר