מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ראש חודש

מצוות, מחשבה ופנימיות ובמקבילות היסטוריות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר