מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » טו בשבט

וגם השלכה ליום הולדת של הכנסת

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר