מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

הקשר להגדרת פורים ליום העצמאות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר