מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

ההגיון במגילה

ע"י: הרב אברהם ריבלין