מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

כקוד לפענוח סודות הפורים ויסוד התפילה עפ"י הרמב"ם

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר