מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

לאור ההבדל בין מרדכי למשה, בין מלכות בית דוד וישראל

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר