מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

סיפורו של הקמת ההתיישבות ביו"ש

ע"י: מר בני קצובר