מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

מקום המזבח

ע"י: הרב אריה שטרן