מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

אשה כופה את בעלה

ע"י: הרב דוד פנדל