מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

הנחש הגדול והקטן

ע"י: הרב אריה הנדלר