מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

מגילת רות - "מוזר הייתי לאחי"

ע"י: הרב אברהם ריבלין