מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום כיפור

שיחה ליום הכיפורים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל