מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום כיפור

שמחה מהחגים לכל השנה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור