מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

קריאת התורה חנוכת המזבח

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ