מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

יחסו של השפת אמת לציונות

ע"י: הרב ראובן רז (זכריה)